Kariyer Koleji

Kariyer Eğitim Kurumları’nın; markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde başarıya odaklıdır.

Özel Kariyer Koleji’nde;

Çalışmaktan zevk alan, başarılarından sevinç duyan, öz sevgisi ve çevresine olan saygısı gelişmiş, artı değerler taşıyan, mutlu ve vizyon sahibi bireyler yetiştirilir.
Öğrencilerimiz; kazandıkları bilgileri, becerileri ve özgüvenleriyle, sınav ve gelecek kaygısı yaşamayan bireyler olarak hayata atılırlar.
Bilim öğretilir, “yapıcı disiplin”den taviz verilmez.
Öğrencilerimizin çok yönlü olarak kendilerini geliştirmeleri sağlanır, kültür – sanat yoğunlukla yaşanır ve yaşatılır.
Bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirilir.
Planlı etkinlikler çerçevesinde, öğrencilerin birlikte çalışma ve kendi kendilerini kontrol etme becerileri kazanmaları sağlanır.
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek ortak projeler yürütülür.
Uzman ve topluma mâl olmuş kişilerden oluşan, bilim, sanat ve kültür kurullarıyla öğrencilerin birlikte çalışmaları sağlanır.
Öğrencilerimiz, yabancı dilde, yazılı ve sözlü olarak kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecek durumda mezun olur.
Öğrencilerimiz; bilim ve sanat etkinlikleri ile doğal ve sosyal etkinlikleri, yaşama dair mekânlarda “yaparak ve yaşayarak” gerçekleştirir.
Ailelerimiz, eğitim – öğretimin bir parçasıdır ve yerleşkemiz, ailelerimizin de spor, bilim, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilecekleri bir yaşam alanıdır.

Vizyon
Yaşam boyu öğrenme felsefesini kendisine rehber edinmiş eğitim kadrosu ile yenilikçi, eğitimin var olduğu her alanda saygın bir yeri olan, yaşamın içinde söz sahibi, yüksek standartlı bir eğitim öğretim kurumu olmaktır.

Misyon
Varlık nedenimiz: Büyük Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesinin, vatanının, milletinin, bayrağının ve İstiklal Marşı’nın kutsallığının farkında; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görevlerini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bütünlüğü bakımından dengeli, gelişmiş bir karaktere sahip, özgür iradeli, bilimsel, analitik ve eleştirel düşünebilen, empati kurabilen, geniş bir dünya algısına sahip, insanlık adına nitelikli gençler yetiştirmektir.

Müşteri: Kariyer Koleji

Category: Tanıtım Filmi

Share This: